Pozor na parkování na Švihově

Pozor na parkování na Švihově
 
Důležité upozornění pro všechny návštěvníky festivalu na Švihově. Na základě četných stížností obyvatel Švihova z loňského roku upozorňujeme, že Policie České republiky nebude v souladu se zákonem o silničním provozu (§ 25 a 27/361/2000 apod.) tolerovat parkování automobilů mimo vyhrazená parkoviště (viz. mapka) a bude přísně pokutovat zejména automobily neoprávněně odstavené podél hlavní silnice I. třídy I/27 (Klatovy - Plzeň). Děkujeme za pochopení.