Ve všech místech konání festivalu bude zajištěn dostatečný počet míst pro parkování.

Parkování automobilů a motorek je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná. Na této ploše je možné parkovat i s obytnými vozy a karavany

Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty v automobilech.

Stanování vedle automobilů a motorek je z bezpečnostních důvodů zakázané. Na odstavné ploše určené pro parkování nejsou k dispozici toalety ani pitná voda.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 280,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu či motorky bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady (po odjezdu automobilu či motorky z parkoviště a případném návratu je třeba platit znovu).

Provozní doba parkovací plochy je PÁ 14,00 hodin až NE 11,00 hodin.

Parkovací místa pro ZTP/P nejsou vyhrazena.

Doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem před začátkem programu. Vyhnete se tak případným dopravním zácpám v okolí místa konání!!!

 

PLACENÁ NEHLÍDANÁ ODSTAVNÁ PLOCHA - provozní řád

Pořadatel neručí za věci odložené ve vozidle.

Na odstavné ploše platí přísný zákaz rozdělávání ohně.

Na odstavné ploše platí přísný zákaz stanování.

Řidiči jsou povinni si řádně zabezpečit své vozidlo.

Při jízdě po odstavné ploše jsou řidiči povinni věnovat zvýšenou pozornost pohybu chodců.

Při jízdě po odstavné ploše jsou řidiči povinni věnovat zvýšenou pozornost charakteru a stavu povrchu.

Řidiči jsou povinni dbát pokynů pořadatele.

Řidiči berou na vědomí, že všechny odstavné plochy jsou umístěny na louce, a nejedná se tedy o zpevněnou plochu.

Pořadatel není zodpovědný za to, pokud při příjezdu nebo odjezdu vozidla na odstavné plochy dojde ke znečištění vozidla vlivem rozmáčeného terénu nebo k zapadnutí vozidla vlivem podmáčeného terénu.

Každý řidič je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na vozidlech a přizpůsobit jízdu při jízdě po parkovišti aktuální situaci.

Pořadatel nenese odpovědnost za nehody a škody na vozidlech, které řidič způsobí porušením povinnosti uložené v předchozích ustanoveních.