Ve všech místech konání festivalu bude zajištěn dostatečný počet míst pro parkování.

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná.

Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty v automobilech.

Stanování vedle automobilů je z bezpečnostních důvodů zakázané.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 150,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

 

Doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem před začátkem programu. Vyhnete se tak případným dopravním zácpám v okolí místa konání!!!