Kontrolu vstupenek a zajištění bezpečného průběhu festivalu má na starosti pořadatelem najatá bezpečnostní agentura.

Tato agentura má mimo jiné právo provést u vstupu kontrolu zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů mezi které patří:
skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát XD Cam, Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty - zrdcadlovky (více v sekci PRO FOTOGRAFY).

Agentura má rovněž právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou silně podnapilé, agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jiným výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.

Do areálu je zakázáno vnášet jakékoli nápoje (vč. nealkoholických) a jídlo. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. (O výjimky z důvodu zdravotního stavu je třeba požádat na mailu katerina.rehakova@nedomysleno.cz).

Fotografovat je povoleno výhradně předem akreditovaným fotografům. Amatérské fotografování návštěvníků je povoleno, s výjimkou přímého fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících (více v sekci PRO FOTOGRAFY).

Jakékoliv natáčení hudebních vystoupení je přísně zakázáno s výjimkou akreditovaných filmových a televizních štábů.

Stanování je povoleno na předem určeném místě mimo festivalový areál, pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty (stany, batohy…), nebo ve VIP kempech.

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Do areálu je ZAKÁZÁN VSTUP VEŠKERÝCH PSŮ a dalších domácích zvířat.

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.