Točník

Točník

Hrad Točník se nachází nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák. Vystavěním hradu Točník v tak těsné blízkosti dolního hradu Žebrák vzniklo v Čechách nejmajestátnější a dodnes nejzachovalejší souhradí. Jedná se o zříceniny hradu na Zámecké hoře (osídlené již v době halštatské) na horním konci křemencového bradla. Točník náleží mezi nejmladší, ale rozlohou největší hrady v Čechách. Král Václav IV. sice nechal hrad Žebrák upravit pro své potřeby, ale po jeho značném poškození požárem nechal postavit nedaleko Žebráku hrad nový. Není známo, kdy byla stavba Točníku zahájena, ale již v roce 1398 zde pobýval král Václav IV. Hrad Točník byl reprezentačním sídlem. Jeho výzdobu doplňoval kamenný vlys nad vstupní branou se znaky zemí České koruny a Římské říše. Dnes je Točník majetkem státu.

Vstupenky na Hrady CZ »