Veveří

Veveří

Veveří – původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky. Velmi výrazně byl hrad v podstatě do dnešního rozsahu  rozšířen po polovině století 14. za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel. Význačné pozdně renesanční přestavby proběhly na počátku 17. století. V roce 1645 byly hrady Veveří a Pernštejn jedinými pevnostmi v širokém okolí, které odolaly Švédům při obléhání města Brna. Poslední šlechtický majitel hradu a panství Veveří Arnold De Forest Bischofsheim jej roku 1925 prodal československému státu. Po válce je Veveří nakrátko opět zpřístupněno veřejnosti, ale na počátku 50. let byl rozsáhlý hradní areál necitlivě adaptován pro potřeby lesnického učiliště, internátu a závodní školy práce. Od devadesátých let 20. století je hrad postupně rekonstruován. Od roku 2002 také hrad Veveří nabízí v sezóně návštěvníkům prohlídku stále se měnících provizorních expozic. Zájemci tak mají možnost při opakovaných návštěvách sledovat postup rekonstrukčních prací.

 

Vstupenky na Hrady CZ »